SKYGGESØNNEN / THE SHADOW SON

Komponist: Dagfinn Koch, Librettist: Malin Kjelsrud

Prosjektbeskrivelse, musikkteater

I samarbeid med mentor og dramaturg Erik Schøyen, Musikkteaterforum. 

TEMA/IDÉ

«Skyggesønnen» er basert på en sann historie fra norsk rettsvesen, som vi synes er ideell for musikalsk scene, litt i samme historiske landskap som Which Witch, Anne Pedersdotter, Wozzeck og Les Miserables. Vårt ideal er solide melodier og ledemotiver som er lett å huske. Hver scene baserer seg formmessig musikalsk på klassiske formmodeller som f.eks. rondo og scherzo. Jf. Alban Berg Wozzeck.

Vi ønsker å undersøke hva som kan skje når et samfunn blir rammet av massehysteri, lettantennelige rykter og datidens syn på verden og det hinsidige, hvor myter og demonologi har stor plass. Vi vil også vise at det var forskjellige standarder for kvinner og menn. På denne tiden er det farlig å være annerledes og særlig kvinne. Men det er ikke bare heksekunster som kan føre til bøddelen, det kan også god, gammeldags sjalusi gjøre. Karakterenes handlinger får store konsekvenser, og de har konflikter som ikke bare er ytre og samfunnsmessige, men også med seg selv og sine nærmeste. De er levende og ekte, med gode og dårlige sider, og de modnes gjennom stykket. Saken fikk stor oppmerksomhet i sin samtid. Kong Christian V kritiserte saksgangen i 1688, og og rettspraksis ble endret etter dette. Petter Dass har omtalt saken i sin «Nordlands trompet».

Det var pianist Stefan Zlatanos Ibsen som i 2018 gjorde oss oppmerksomme på denne saken. Vi har gjort og fortsetter å gjøre omfattende research, for det er mye som må avdekkes i denne historien. Takk til Ketil J. Zahl som kom på tittelen.

Fortid – Studentenes historietidsskrift: Et spøkelse, to prester og et mistenkt spedbarnsdrap – En dølgsmålssak fra 1600-tallets Nordland

Masteroppgave av Ingrid Aamlid Dalen: Ei tjenestejente, to prester og ett spøkelse : en undersøkelse av trosforestillinger, rettspraksis og resepsjonshistorie i Nille-saken fra Steigen 1687–88


SYNOPSIS

Synnøve mistet ganske nylig foreldrene sine på havet etter at en ond same gannet en storm. Hun og ektemannen Nils har, for pengene hun arvet da de døde, kjøpt en gård der den enslige tjenestejenta Nille fulgte med på kjøpet. Nille tilhører laveste sosiale lag og har i tillegg et dårlig rykte. Ekteparet strever med å få barn, Synnøve blir ikke gravid. En dag når Synnøve er borte, faller Nils ned fra stigen og skraper opp beinet sitt. Nille løper til sin venninne og stedets kloke kone, Torgunn, som gir henne medisiner og rettleder henne før Nille går tilbake og hjelper Nils med såret. Han oppfatter situasjonen erotisk, og Nille blir både skuffet over sin arbeidsgiver og redd for konsekvensene. Det blir et skår mellom dem. 

Så er det bryllup på en av storgårdene i bygda. Nille er der for å servere. Alkoholen flyter, og enkelte menn ser sin sjanse til litt uskyldig moro med ei som allerede har dårlig rykte. Nils trekker henne bak låven for å si unnskyld for sist, men hun er jo så deilig, så han klarer ikke styre seg. Da blir Nille oppgitt og sint, og sier noe han oppfatter som magi ment for å ramme potensen hans. Dette får konsekvenser, for Synnøve får med seg at Nils prøver seg på Nille, men ikke at Nille avviser ham. På festen går folkesnakket om at kanskje Nille er grunnen til at Synnøve ikke får barn. Alt ondt kommer som kjent fra nord – og særlig samene har direkte kontakt med Satan. Nille ser da samisk ut, gjør hun ikke?

Nå er Synnøve engstelig for at Nille skal lykkes med sitt hekseri og ta fra henne Nils og gården også. Hun bestemmer seg for å bli kvitt rivalen. Gud gir henne ideen å agere et spøkelse som hevder å være Nilles sønn, som hun fødte i dølgsmål og drepte for 14 år siden. Snart blir spøkelset og konsekvensene av det det eneste hele bygda er opptatt av. Bygdas prest, viseprost Arentz Hartvigsen, undersøker huset og avhører Nille. Hele bygda syder av rykter, beskyldninger og konspirasjonsteorier, og prestens forsøk på å roe ned situasjonen gjør vondt verre.  

Hartvigsens sjef, prost Jens von Møinichen, tar det hele mer med ro, verdensvant og belest som han er. Der Hartvigsen ser katolikker, overtro og demoner på høylys dag, regner Möinichen med at det nok bare er noen som spiller dem alle et puss. Men da den overivrige Hartvigsen begynner å true ham selv, må han spille med. Nille blir avhørt igjen, denne gangen med hardere press og trusler om å bli fratatt adgangen til himmelen. Bare om hun tilstår vil hun få syndsforlatelse. Dømt vil hun bli uansett. Og når Synnøve oppdager at hun er gravid, tar hun dette som tegn fra Gud på at hun har gjort det rette.

Denne saken fikk en god del oppmerksomhet i sin samtid. Kong Christian V kritiserte saksgangen i 1688, og lovverket ble endret etter at Nille ble henrettet. Petter Dass har nevnt saken i sin «Nordlands Trompet». Tusen takk til Ketil J. Zahl som kom på tittelen «Skyggesønnen».