Akademiske tekster

Er du forberedt på døden?
I Suor Angelica konfronteres publikum med døden, både egen og andres, på en måte som forfører og som åpner opp et rom for videre samtale.
Publisert i Minerva 10. oktober 2020.  PDF

Analyse av Dylans bruk av apokalyptiske motiver, og refleksjoner over hvilken rolle de spiller i diktningen hans.
Hjemmeeksamen Idéhistorie Høst 2019. PDF

Trekk fra platonsk tenkning i Bonaventura, Platon og Augustin, en sammenligning
Hjemmeeksamen i Idéhistorie Høst 2018.  PDF

Hva kjennetegner opplysningstiden som epoke?
Idéhistorie vår 2019. PDF