Jeg fikk en forespørsel fra Den Katolske Kirken om jeg ville forsøke å gjøre en norsk oversettelse av St. Hallvardsekvensen. Slik ble den.

ST. HALLVARD-SEKVENSEN

ET HIMMELSK LYS SÅ FYLT AV GLEDE
VELSIGNER OSS SOM ER TIL STEDE
HER I GUDS FORGYLTE HUS
SPRE NÅDENS FRYD TIL HVER EN GJEST
SOM HYLLER DENNE HØYTIDSFEST
VI SKAL KJENNE GLEDENS RUS

HAN MODIG MØTER DØDENS VREDE
I HÅP OM Å VENDE SORG TIL GLEDE
HERRE, HØR DEN UNGES BØNN
EVIG STÅR HANS NAVN TIL MINNE
OM DEN DAG GUD LOT HAM VINNE
EVIG LIV, MARTYRENS LØNN.

DEN UNGE HALLVARDS LIV BERØVES
MEN SOM MARTYR HAN MÅ BELØNNES
FOR HANS MODIGE VALG
HAN TILBER TREENIGHETEN
OG ER SELVE ÆRLIGHETEN
I SITT DAGLIGE KALL

MAN KAN EI FORENE HANDEL
MED GUDFRYKTIG TRO OG VANDEL
OG VED MARTYRENS TRO
HAN RISTER AV SEG TVILENS SLØR
OG JORDENS SYNDIGE LEGEME FØR
HAN KRYSSER DØDENS BRO

MARTYREN BRYTER HAVETS SPEIL
VED DØDEN STIGER HAN KRISTI VEI
STØTTET AV NÅDENS MAKT
KROPPEN VIL EI I DYPET SYNKE
DEN TUNGE STEINEN MISTER TYNGDE
NÅR DEN SANNE SOL STÅR VAKT

RUNDT HANS HALS EN STEIN MAN KNYTER
MEN VED KRISTI ALLMAKT FLYTER
OFFERET TIL EN STRAND
MARTYREN STIGER I VISSHETEN
TIL DEN SANNE HJØRNESTEN
KRISTUS, VÅR HELLIGE HAVN

EN MARTYR FOR KRISTUS VAR DU
VITNESBYRDET OM HAM BAR DU
GJENNOM DITT FROMME BLOD
RENS OSS, HALLVARD, VI SOM SYNDER
BE FOR OSS FOR ALT VI SKYLDER
MED DIN FORBØNN GOD

Jeg laget et ekstra vers som forteller mer om det som faktisk hendte (som de ikke ville ha). Dette burde være 2. vers hvis historien skal «gå opp».

GLEM EI VÅR HALLVARDS HELTEDÅD
MOT ONDE MENN PÅ FJORDEN I BÅT
HAN VILLE REDDE BARNTUNG TRELL
SELV EN HELT ER SJANSELØS MOT PILER
SÅ KRISTUS SØRGET FOR I ETTERTIDEN
AT MIRAKLER VED HANS GRAV KAN SES