Brukt døgn

BRUKT DØGN

Jeg legger et brukt døgn på vekten
men snur meg unna dommen
Vi har ingen fortid
Bare konsentrert her og nå
Dette livet ville være enkelt å flytte
rive tørrøyd opp med røttene
plante om

Å kunne være her

Å være
er en gave