Ingen

INGEN

Rettferdighetens hjul har skiftet kurs
Hun drømmer det vakrere enn det var
Maner om igjen til eksistens
Lyden av hennes egen stemme
Smaker salt og sølv

Hun går hånd i hånd
Med demonene Forgjeves og For sent
Nå er hun ingen
Og ingen fortjener et meningsløst liv

NEMO

Rota justitiae cursum mutavit
Pulchriorem esse somniat quam vere fuit
In repetitione exciet ad existentiam
Sonus vocis illius
Salem et argentum sapit

Ea iunctis manibus it
Cum daemonibus nequiquam et sero
Modo nemo est
Et vitam vanam nemo merit

NOBODY

The wheels of justice has changed its course
She dreams it more beautiful than it was
Conjures it again into existence
The sound of her own voice
Tastes of salt and silver

She walks hand in hand
With the demons In vain and Too late
Now she is nobody
And nobody deserves a meaningless life