Ingenting er en drøm

INGENTING ER EN DRØM

Sorgen over feiloppnådd nærhet
og altfor sen innsikt i urokkelige naturlover
skrives i blod og tårer gjemt i kroniske halsklumper bak strukket hud
Ingenting er en drøm
Nærheten vi behøver ligger dypt nede i et lag av hjelpeløshet
gjemt av trivialiteter og vonde selvfølgeligheter
Vi tolker hverandre, gjetter riktig, men svarer feil
Smiler grått og for kort
Ser på, men gjennom
Her inne finnes jeg ikke lenger