Bayou Blues Café (dikt)
Biff (dikt)
Brukt døgn (dikt)
Elske (dikt)
Før vi kom dit (dikt)
Galdr for sviktede kvinnfolk (Springar, Edvard Bræin/Dagfinn Koch)
Indre lykke (monolog)
Ingen (dikt, norsk, latin, engelsk)
Ingenting er en drøm (dikt)
Jeg samler på dette i dag (dikt)
Jeg skal synes (dikt)
Lyset og mørket (dikt)
Lykkelig og uvitende (dikt)
Mellom Minne og Drøm (dikt, sang)
Mellom oss lever det levende (dikt)
Mennesket (dikt)
Nye øyne (dikt)
Pust (dikt, norsk, latin, engelsk)
Svarte dager – for kor
Svarte dager – monolog
Tiden (dikt)
Tjue (dikt)